*-*زندگي*-* *-* ميگذره اما به سختي*-* تو را من چشم در راهم
فراخوان
خاله ها عمه ها عموها و دایی های محترم
لطفاْ در اسرع وقت دست به کار شوید و نامهای زیبا یکی مناسب دختر و یکی مناسب پسر که با نام علی راد همخوانی داشته باشد را پیشنهاد نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
سئوال تخصصی:
دیروز داشتم توی اتاق محمد لباس اتو می زدم علی راد هم از فرصت استفاده کرد و اومد سر کامپیوتر باباش محمد با هزار ترفند و کمی چشم غره سعی می کرد علی راد رو از اتاقش بکشه بیرون. علیراد گفت: من یه سئوال دارم باباش گفت: چه سئوالی؟ علیراد گفت: از مامانم می خوام بپرسم. محمد مسئولیت بیرون کردن علیراد رو به من سپرد به علیراد گفتم: چه سئوالی داری و چرا سئوال رو از بابات نپرسیدی؟ علیراد گفت: آخه سئوالم تخصصیه
شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦ - مريم | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows